Prievidzská labka dostala pomocnú ruku od mesta26. 7. 2018 09:08

Dobrovoľníci z občianskeho združenia si zobrali za cieľ zlepšiť situáciu mačiek v Prievidzi. Prievidzská radnica im pomohla s priestormi aj dotáciou z rozpočtu mesta. 

Od roku 2014 je Prievidzská labka registrovaným združením, ktorého náplňou je priama záchrana mačiek v núdzi, ich umiestňovanie do dočasných opatier, hľadanie nových domovov, osvetová činnosť zameraná pre širšiu verejnosť, smerujúca k tolerancii a zodpovednosti ku zvieratám.
Na základe rokovaní s členmi združenia a mesta Prievidza sa rozvinula vzájomná spolupráca, ktorá mala v prvom rade za cieľ nájsť vyhovujúce mestské priestory, ktoré by mohli byť využité ako depozit pre opustené a odchytené mačky. Na tento účel bola vyhradená časť priestorov prvého poschodia meštianskeho domu. Z dôvodu rekonštrukcie objektu na námestí bolo nutné nájsť vhodnú alternatívu. Od mája tohto roka združenie využíva časť objektu na Ulici Š. Závodníka.


Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít zároveň odporučila združeniu poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta v sume 1500 eur, na účel úhrady platieb za služby spojených s prevádzkou mestského depozitu pre mačky, kastračný program na ozdravenie populácie pouličných mačiek, životného prostredia v Prievidzi a zamedzenie množenia ferálnych mačiek. „Na viacerých stretnutiach so zástupcami združenia sme sa snažili nájsť spôsob participácie mesta na aktivitách Prievidzskej labky. Prioritou bolo nájsť vhodné priestory, kde by mohli byť zvieratá umiestnené na nevyhnutnú dobu, kým nájdu nový domov. Ceníme si prácu dobrovoľníkov, ktorí zabezpečujú túto službu priamo v našom meste,“ vysvetľuje Alojz Vlčko, vedúci kancelárie primátorky.


Prievidzská labka pravidelne organizuje aj podporné akcie. Aukcie na pomoc zvieratám v ich depozite, vyzbierané peniaze sú použité na konzervy pre mačky a zútulnenie nového depozitu. alebo adopčné akcie, kde si môžu záujemci priamo adoptovať mačičku a poskytnúť jej nový domov. Všetky aktivity aj s mačičkami, ktoré hľadajú nový domov môžu obyvatelia sledovať prostredníctvom facebookovej stránky Prievidzská labka.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri