Prievidzská labka dostala opäť pomocnú ruku od mesta4. 2. 2019 15:07

Dobrovoľníci z občianskeho združenia si zobrali za cieľ zlepšiť situáciu mačiek v Prievidzi. Prievidzská radnica im pomohla prostredníctvom dotácie z rozpočtu mesta v sume 2000 EUR.

 

Od roku 2014 je Prievidzská labka registrovaným združením, ktorého náplňou je priama záchrana mačiek v núdzi, ich umiestňovanie do dočasných opatier, hľadanie nových domovov, osvetová činnosť zameraná pre širšiu verejnosť, smerujúca k tolerancii a zodpovednosti ku zvieratám.

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít odporučila združeniu poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta v sume 2000 eur, na účel úhrady platieb za služby spojených s prevádzkou mestského depozitu pre mačky, kastračný program na ozdravenie populácie pouličných mačiek, životného prostredia v Prievidzi a zamedzenie množenia ferálnych mačiek. „Ceníme si prácu dobrovoľníkov, ktorí zabezpečujú túto službu priamo v našom meste, vo svojom voľno čase. Často sa na nich obracajú aj ľudia z okolitých miest a snažia sa týmto spôsobom pomôcť opusteným zvieratkám “ dodáva Katarína Macháčková, primátorka Prievidze.

Prievidzská labka pravidelne organizuje aj podporné akcie. Aukcie na pomoc zvieratám v ich depozite, vyzbierané peniaze sú použité na konzervy pre mačky a zútulnenie nového depozitu. alebo adopčné akcie, kde si môžu záujemci priamo adoptovať mačičku a poskytnúť jej nový domov. Všetky aktivity aj s mačičkami, ktoré hľadajú nový domov môžu obyvatelia sledovať prostredníctvom facebookovej stránky Prievidzská labka.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri