Prievidzská kyticaLorem ipsum dolor sit amet 11. 6. 2018 13:01

OV SZZ v spolupráci s mestským úradom v Prievidzi usporiadal 5.6.2018 už 32 ročník v aranžovaní živých kvetov pre žiakov základných a stredných škôl o putovný pohár primátorky.

Akcie sa zúčastnilo 29 súťažiacich zo 6 základných a 2 stredných škôl. Porota mala ťažkú úlohu  vybrať najkrajšie naaranžované kytice nakoľko všetky mali svoje čaro. Nakoniec rozhodla nasledovne.
V súťaži jednotlivcov základných škôl :
1.miesto – Hluchová Simona – Zš Energetikov
2.miesto – Steinerova Kristína – Zš Bystričany
3.miesto – Hanešová Emma – Zš Handlová
V súťaži jednotlivcov stredných škôl :
1.miesto – Urbánková Radka – Sš HSaO  ,,Kalina,,
2.miesto – Ličková Katarína -   Sš HSaO  ,, Kalina,,
3.miesto – Kališová Helena -  Sš HsaO - ,,Kalina,,

V súťaži družstiev sa na 1.mieste sa umiestnila Zš z Bystričian. Víťazi v jednotlivých kategóriách boli odmenení vecnými cenami a diplomom, víťazné družstvo získalo putovný pohár. Na záver všetkým poďakovali za účasť predseda OV SZZ p. Pastierik Emil a prednosta mestského úradu p. MVDr. Turanovč Norbert.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri