Prievidzská kyticaLorem ipsum dolor sit amet 25. 6. 2019 13:49

Okresný výbor Slovenského zväzu zorganizoval v júni pre žiakov základných a stredných škôl súťaž v aranžovaní živých kvetov – 33 ročník o pohár primátorky mesta Prievidza. Akcie sa zúčastnilo 23 žiačok z piatich základných a jednej strednej školy. Porota mala ťažkú úlohu, nakoľko zhotovené diela boli veľmi pekné. 

Vyhodnotenie bolo nasledovné – jednotlivci - základné školy :
1. miesto - Karolína Pravdová – Bystričany
2. miesto – Vivien Radosová – Bystričany
3. miesto – Helena Kališová – Malonecpalská
 Stredné školy :
1. miesto -  Katarína Ličková – Kalina
2. miesto - Radka Urbánková – Kalina
3. miesto - Helena Kališová – Kalina
 V súťaži družstiev na 1. mieste sa umiestnila Zš Bystričany.
Víťazi boli odmenení vecnými cenami, diplomom a putovným pohárom.

Miloš Polcer  - tajomník OV SZZ


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri