Prievidžanky v Prahe bodovali3. 4. 2014 09:16

Dospelé cvičenky z Olympijského klubu z Prievidze sa zúčastnili 21. - 23. marca prehliadky pódiových vystúpení Českej republiky v Prahe v sokolovni na Vinohradoch.

Celkovo sa predstavilo 56 pódiových skladieb a z toho tri skladby z Prievidze : Aerobik s kuželkami, Country a Krištáľový páv. Ocenených bolo 15 skladieb a z toho Prievidžanky vyhrali dve ceny - za skladby Counttry a Krištáľový páv. Prahu si doslova užili a dostali pozvanie aj na budúci rok, kedy sa chystajú na pódiovky aj do Helsínk.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri