Prievidžania štedro podporili potravinovú zbierku pre charituLorem ipsum dolor sit amet 30. 11. 2019 13:26

Tesco v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a ďalšími partnermi pripravilo od 21. do 23. novembra 2019 v poradí už siedmu Potravinovú zbierku. Štedro ju podporili darcovia a ochotní dobrovoľníci aj v Prievidzi. Pre prievidzskú Charitu - dom sv. Vincenta vyzbierali spolu takmer 2,5 tony tovaru.

V prievidzskom hypermarkete Tesco nakupujúci darovali tovar spolu v hodnote 3998,33 eur. Hmotnosť darovaného tovaru bola za tri dni zbierky spolu 2495,52 kilogramu. Trvanlivé potraviny a hygienické potreby vyzbierané v Prievidzi boli poskytnuté priamo do prievidzskej Charity - domu sv. Vincenta, ktorá ich bude využívať pri poskytovaní sociálnych služieb a distribuovať svojim klientom – ľuďom bez domova a sociálne slabším.

„Ďakujeme v prvom rade všetkým dobrovoľníkom, ktorí v obchode prijímali potravinové dary. Je to dôležitá služba, a pomoc dobrovoľníkov je pre úspech zbierky nenahraditeľná. Zvlášť ďakujeme seniorom z Denného centra Sever, ktorí ochotne obsadili mnohé voľné termíny a veľmi nám tento rok pomohli zabezpečiť počas celého trvania zbierky dobrovoľnícku službu. Ďakujeme tiež našim darcom, ktorí svojim nákupom do zbierky prispeli a podporili tým ľudí v núdzi. V neposlednom rade ďakujeme zamestnancom Tesca a organizátorom, ktorí zbierku plne podporovali a vytvárali pre jej realizáciu výborné zázemie,“ hovorí Vladimír Pavlíček, predseda správnej rady Charity - domu sv. Vincenta.

Tesco zbierku podporí aj poskytnutím financií vo výške 20 % z celkovej hodnoty darovaného tovaru pre každú z charitatívnych organizácii, ktoré sa zapoja. Zároveň prispeje aj partner Unilever v rámci programu sociálneho marketingu sumou tri eurocenty za každý predaný Unilever výrobok.

Alojz Vlčko


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri