Prievidžania si pripomenuli Watsona pamätnou tabuľouLorem ipsum dolor sit amet 29. 12. 2015 09:11

V stredu 23. decembra 2015 bola za účasti zástupcov mesta, členov miestneho odboru Matice slovenskej a Klubu priateľov histórie Prievidze na budove č. 1 na Ulici M. Mišíka odhalená pamätná tabuľa venovaná britskému politikovi, historikovi a  publicistovi Robertovi Williamovi Seton – Watsonovi.

R. Watson (1879 – 1951) sa zaoberal dejinami slovanských národov a bol veľkým zástancom práv Slovákov v období maďarizácie. Pracoval aj ako expert ministerstva zahraničných vecí Spojeného kráľovstva pre strednú Európu a Balkán.

V období prvej svetovej vojny zastával myšlienku zriadenia československého štátu. Pôvodne ako obdivovateľ jeho histórie navštívil Uhorsko, ale skutočnosť, že Maďari prejavili prehnane negatívne postoje voči Nemcom v Rakúsku, ako aj skutočnosť, že ho v Budapešti oklamali tvrdením, že Slováci vôbec neexistujú, ho motivovala k tomu, aby sa začal dôkladne venovať národnostnej otázke v Uhorsku. Stal sa najuznávanejším anglicky hovoriacim odborníkom na národnostné pomery v Uhorsku (je priamo citovaný aj v Encyklopédii Britannica z roku 1911). Svojimi prácami, najmä „Racial Problems in Hungary“ a neskôr aj podporou profesora T. G. Masaryka v rámci česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny výrazne napomohol vzniku Československej republiky. V máji roku 1928 mu senát Univerzity Komenského  udelil pamätnú medailu a diplom.
V máji 1919 sa zúčastnil pohrebu M. R. Štefánika. Absolvoval cestu po Slovensku, v rámci ktorej navštívil aj Prievidzu. Počas pobytu v našom meste býval v dome pána Breštenského, na ktorom je pamätná tabuľa umiestnená. Jej osadenie bolo iniciované Klubom priateľov histórie Prievidze a finančne sa na zhotovení pamätnej tabule podieľalo mesto Prievidza a Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri