Prievidžania si pripomenuli príchod sv. Cyrila a Metoda8. 7. 2013 08:06

V predvečer štátneho sviatku sa konala slávnostná spomienka na príchod vierozvestcov na Slovensko.

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. cyrila a Metoda si miestny odbor Matice slovenskej spoločne so zástupcami mesta Prievidza pripomenuli túto významnú udalosť slovenských dejín.

Súčasťou programu bol aj prednes časti najznámejšieho diela, Proglasu, ktorý všetkým pripomenul význam samostatného jazyka a slova pre národ. Kultúrnu časť obohatil svojim spevom spevácky zbor ROZKVET.

Po slávnostnom akte spomienky pred súsoším svätcov program pokračoval vo farskom kostole sv. Bartolomeja, kde členovia ZUŠ L. Stančeka odohrali koncert venovaný výročiu príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri