Prievidžania si pripomenuli Barbarskú noc sviečkovým sprievodomLorem ipsum dolor sit amet 15. 4. 2010 16:41
PRIEVIDZA - V utorok 13. apríla si pripomenuli udalosti Barbarskej noci, 60. výročia násilnej likvidácie kláštorov, aj vo Farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi. Program v spolupráci s miestnym farským úradom pripravili skauti a skautky z 14. zboru v Prievidzi. Na úvod dvoma dokumentárnymi filmami účastníkov uviedli do problematiky a sprostredkovali živé svedectvo rehoľníka, ktorý osudné chvíle prežil.
Nasledovala prednáška s historikom a kňazom Pavlom Kollárom. Pripomenul aj iné súvislosti a udalosti, ktoré sa onej noci udiali v hornonitrianskom regióne. Po tomto programe sa vyše 200 veriacich vydalo na tichý sviečkový sprievod mestom za zvukov zvonov do kostola Najsvätejšej Trojice pri kláštore piaristov. Na čele sprievodu išli skauti so štátnou a skautskou vlajkou. Organizátori ocenili najmä to, že prišli nielen starší, ale aj mladí, hlavne študenti Piaristickej spojenej školy. Na záver bola pripravená adorácia, v ktorej sa prítomní modlili za obete zločinov a ich blízkych.

Foto: Mária Melicherčíková

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri