Prievidžania darovali charite viac ako dve tony tovaru16. 12. 2018 16:21

Tesco v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a ďalšími partnermi pripravilo od 22. do 24. novembra 2018 v poradí už šiestu Potravinovú zbierku. Zbierku podporili darcovia a dobrovoľníci aj v Prievidzi, a pre prievidzskú Charitu - dom sv. Vincenta vyzbierali spolu 2,3 tony tovaru v hodnote 4663,94 eur.

V prievidzskom hypermarkete Tesco nakupujúci darovali tovar spolu v hodnote 4663,94 eur. Hmotnosť darovaného tovaru bola za tri dni zbierky spolu 2398,3 kilogramu. Trvanlivé potraviny a hygienické potreby vyzbierané v Prievidzi boli poskytnuté priamo do prievidzskej Charity - domu sv. Vincenta, ktorá ich bude využívať pri poskytovaní sociálnych služieb a distribuovať svojim klientom.

„Ďakujeme v prvom rade všetkým dobrovoľníkom, ktorí v obchode prijímali potravinové dary. Je to dôležitá služba, a pomoc dobrovoľníkov je pre úspech zbierky nenahraditeľná. Ďakujeme tiež našim darcom, ktorí svojim nákupom do zbierky prispeli a podporili tým našu činnosť. V neposlednom rade ďakujeme zamestnancom Tesca a organizátorom, ktorí zbierku plne podporovali a vytvárali pre jej realizáciu čo najlepšie zázemie,“ hovorí Vladimír Pavlíček, predseda správnej rady Charity - domu sv. Vincenta.

Tesco zbierku podporí aj poskytnutím financií vo výške 20 % z celkovej hodnoty darovaného tovaru pre každú z charitatívnych organizácii, ktoré sa zapoja. Zároveň prispeje aj partner Unilever v rámci programu sociálneho marketingu sumou tri eurocenty za každý predaný Unilever výrobok.

Alojz Vlčko


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri