Prievidza začína tretiu kosbuLorem ipsum dolor sit amet 11. 7. 2013 11:10

V čase, keď väčšina slovenských miest len začína s druhou kosbou, prievidzská mestská spoločnosť UNIPA v týchto dňoch rozbehla práce na tretej kosbe.

Napriek výdatným zrážkam v mesiaci máj, ktoré boli najvyššie za posledné 3 roky, kosba v meste prebieha podľa stanoveného harmonogramu. Tieto klimatické podmienky mali za dôsledok, že tohtoročné kosenie sa značne spomalilo a vďaka týmto zrážkam bol aj rast trávy enormne rýchly. Zrážky v mesiaci máj v tomto roku dosiahli podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu na území Prievidze v priemere hodnotu až 120 mm, čo predstavuje 82% nad dlhodobým priemerom. Uvedené ukazovatele sú porovnateľné s mesiacom máj v roku 2010, ktorý sa tiež vyznačoval vytrvalými dažďami. V tom čase a za takýchto podmienok sa len prvá kosba ukončila až koncom júna. Pre porovnanie sa hodnota zrážok v máji 2012 pohybovala okolo 29 mm. To znamená, že nárast úhrnu zrážok bol oproti minulému roku štvornásobný. Fakt, že máj 2013 bol na zrážky mimoriadne bohatý potvrdzuje aj správa o agrometeorologických a fenologických informáciách za máj 2013, ktorú vypracoval Slovenský hydrometeorologický ústav.  V predmetnej správe sa hovorí, že: „máj 2013 bol na väčšine územia západného Slovenska zrážkovo nadnormálny.“

N [%] – percento normálu z rokov 1961 -1990
Zdroj:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1614

Kosenie bolo tento rok pod drobnohľadom vo viacerých slovenských mestách, keďže poveternostné podmienky vo veľkej miere skomplikovali situáciu všetkým spoločnostiam venujúcim sa tejto činnosti. Prievidzská mestská spoločnosť flexibilne zareagovala na danú situáciu, vďaka čomu sa jej podarilo dodržať stanovený plán kosenia.
V súčasnosti UNIPA spustila práce na tretej kosbe všetkých mestských pozemkov, ktoré predstavujú rozlohu vyše 180 ha. Oproti porovnateľným slovenským mestám má Prievidza na kosenie podstatne nižšie finančné prostriedky. Napriek tomu sa pokosí celé mesto 5-6 krát a reprezentačná zeleň dokonca 10-krát za sezónu. V tomto prípade ide o viac ako dvojnásobné zvýšenie počtu kosení oproti situácii pred rokom 2012. UNIPA si plánuje trend v kosení udržať aj do budúcnosti a prioritou zostáva hlavne maximálna efektivita nákladov, ktorú sa jej podarilo dosiahnuť.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri