Prievidza uspela v súťaži Mjartanovo SebedražieLorem ipsum dolor sit amet 15. 12. 2015 08:20

Mesto Prievidza sa zapojilo do celoslovenskej súťaže v etnologickom výskume Mjartanovo Sebedražie. Do 4. ročníka súťaže v etnologickom výskume Mjartanovo Sebedražie sa zapojilo 22 súťažiacich z celého Slovenska so svojimi príspevkami a 2 návrhy boli poskytnuté na ocenenie.

Súťažou sa vzdáva hold významnému slovenskému etnológovi Dr. Jánovi Mjartanovi  - rodákovi zo Sebedražia, podľa ktorého súťaž nesie svoj názov a ktorou cieľom je popularizovať etnológiu zaznamenávaním hmotných a nehmotných javov, typických pre danú lokalitu, či prostredie medzi širokou verejnosťou a prispievať k rozvíjaniu jeho odkazu.

„Do súťaže sme sa prihlásili s publikáciou Monografia Prievidza I., ktorá mapuje históriu mesta od prvopočiatkov v rôznych oblastiach od politicko-spoločenského vývoja cez stavebný a hospodársky rozvoj a rozvoj infraštruktúry  až po vývoj vzdelávania, športu, kultúry a osvety,“ ozrejmila primátorka mesta Katarína Macháčková.

Mesto v tejto súťaži uspelo a s uvedenou publikáciou získalo hlavné ocenenie – Cenu Jána Mjartana, ktorú primátorke mesta JUDr. Kataríne Macháčkovej odovzdali v stredu 9. decembra 2015 na pôde Kultúrneho domu v obci Sebedražie, ktorá je rodiskom Jána Mjartana. Cenu predávala predsedníčka poroty Mgr. Silvia Letavajová z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave.

Prvá publikácia Monografia mesta získala aj v minulom roku ocenenie v celoslovenskej súťaži Slovenská kronika 2014.

Momentálne je pripravovaný do vydania druhý diel Monografie, ktorá bude nadväzovať na predchádzajúcu publikáciu a bude popisovať históriu mesta od roku 1945, teda povojnového obdobia, až po súčasnosť.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri