Prievidza separuje efektívneLorem ipsum dolor sit amet 1. 10. 2010 10:40
Spoločnosť ENVI-PAK udelila v uplynulých dňoch mestu Prievidza cenu v kategórii „Mesto s najvyššou efektívnosťou separovaného zberu odpadov“. Mesto získalo toto ocenenie spomedzi viac ako 700 miest a obcí na Slovensku. Cena je spojení s finančnou dotáciou 1000 eur, ktorá je určená pre použitie separácie.
Spoločnosť ENVI-PAK sa zaoberá separáciou a spravuje štátne peniaze získané od výrobcov, ktoré sú určené na likvidáciu obalov.
Prostriedky tejto spoločnosti využíva aj mesto Prievidza predovšetkým na propagáciu separovaného zberu a budovanie zberných miest. Zástupcovia spoločnosti ENVI-PAK odovzdali cenu zástupcom mesta Prievidza v rámci konferencie o odpadoch, ktorá sa konala vo štvrtok 30. septembra 2010 v Banskej Bystrici.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri