Prievidza sa stala vybraným mestom Európskeho prieskumu22. 4. 2013 10:41

V týchto dňoch sa v meste Prievidza uskutočňuje projekt európskych štatistických zisťovaní.

Aj Slovenská republika sa po vstupe do Európskej únie zapojila prostredníctvom Štatistického úradu SR do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácnosti (EU SILC).
Štatistika predstavuje významný zdroj údajov a informácií pre medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie a na analýzy životnej úrovne domácnosti na Slovensku.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2013 vybraných viac ako 300 obcí, súčasťou ktorých je aj mesto Prievidza. Do zisťovania je zaradených takmer 6000 domácností.
 a uskutočňuje v dňoch od 1. apríla do 31. mája 2013. V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením
Všetky informácie a názory, ktoré obyvatelia v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučné na štatistické účely.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri