Prievidza sa snaží rozvinúť kultúrnu a športovú spoluprácu s PoliakmiLorem ipsum dolor sit amet 18. 3. 2013 07:41

Mesto Prievidza pracuje aj na budovaní vzťahov s partnerskými mestami. S poľským mestom Jastrzębie-Zdrój má za cieľ rozvinúť spoluprácu najmä v oblasti kultúry, športu a školstva. Práve s týmto cieľom cestovala v druhej polovici februára výprava z Prievidze do Poľska.

„Poľská strana nás pozvala na prehliadku kultúrnych zariadení v partnerskom meste. Na pracovnom stretnutí sme sa potom zaoberali účasťou ľudových umelcov z Poľska na našich mestských dňoch a taktiež vystúpením vybraných interpretov z poľského partnerského mesta v rámci mestských podujatí. Na mestských dňoch v Prievidzi bude tento rok umiestnený aj stánok propagujúci naše partnerské mesto z Poľska,“ informovala Petra Štefániková, riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi.

V Poľsku aj športovci
Súčasťou prievidzskej výpravy v Poľsku boli aj piati funkcionári športových klubov, ktorí boli pozvaní na rokovanie s poľskými predstaviteľmi klubov zaoberajúcich sa rovnakým športovým odvetvím. Do mesta Jastrzębie Zdrój vycestovali Peter Černák z FC Baník Horná Nitra, Marcel Dobrovodský z Mestského športového hokejového klubu – mládež Prievidza, Martin Dobrotka zo Šachového klubu Prievidza, Ľudovít Škultéty z džudo klubu TJ Sokol Prievidza a Mária Hausnerová z Mestského plaveckého klubu Prievidza.

„Po spoločnom stretnutí s predstaviteľmi komisie kultúry a športu sme sa rozdelili a každému z nás sa venoval predstaviteľ rovnakého športu z Jastrzębie Zdrój. Ja som mal možnosť pozrieť si tamojší zimný štadión a debatovali sme o možnostiach vzájomnej spolupráce. Tá už tento mesiac naberie reálne kontúry, keď sa od 29. do 31. marca zúčastnia deviataci z Jastrzębie Zdrój na prievidzskom medzinárodnom hokejovom turnaji. V sobotu 13. apríla zasa naša predprípravka vycestuje na jednodňový turnaj do Poľska,“ prezradil Marcel Dobrovodský, tréner a funkcionár Mestského športového hokejového klubu – mládež Prievidza.

Podpora podujatí
Nešlo pritom o prvé stretnutie s predstaviteľmi poľského partnerského mesta, na ktorom sa riešila spolupráca športových klubov z oboch miest. „Toto stretnutie v Poľsku nadväzovalo na dohodu s Poliakmi o rozšírení spolupráce v oblasti športu. V blízkej dobe by mali nasledovať aj stretnutia funkcionárov ďalších klubov z oboch miest. Spolupráca by mala prebiehať na báze výmeny skúseností, na účasti detí a mládežníkov na turnajoch či sústredeniach v partnerskom meste,“ uviedol Branislav Bucák, predseda komisie športu v Prievidzi.

„Máme veľkú snahu podporiť medzinárodnú spoluprácu našich klubov z klubmi z partnerských miest a dať tak možnosť vycestovať mladým Prievidžanom do zahraničia zbierať cenné skúsenosti. Aj tento rok už mesto finančne podporilo mládežnícky hokejový turnaj s medzinárodnou účasťou a vďaka vedeniu mesta pôjde 900 eur aj na výjazd prievidzských mládežníckych basketbalistov na turnaj do srbského Valjeva,“ dodal Bucák.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri