Prievidza sa snaží rozvinúť kultúrnu a športovú spoluprácu s PoliakmiLorem ipsum dolor sit amet 18. 3. 2013 07:41

Mesto Prievidza pracuje aj na budovaní vzťahov s partnerskými mestami. S poľským mestom Jastrzębie-Zdrój má za cieľ rozvinúť spoluprácu najmä v oblasti kultúry, športu a školstva. Práve s týmto cieľom cestovala v druhej polovici februára výprava z Prievidze do Poľska.

„Poľská strana nás pozvala na prehliadku kultúrnych zariadení v partnerskom meste. Na pracovnom stretnutí sme sa potom zaoberali účasťou ľudových umelcov z Poľska na našich mestských dňoch a taktiež vystúpením vybraných interpretov z poľského partnerského mesta v rámci mestských podujatí. Na mestských dňoch v Prievidzi bude tento rok umiestnený aj stánok propagujúci naše partnerské mesto z Poľska,“ informovala Petra Štefániková, riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi.

V Poľsku aj športovci
Súčasťou prievidzskej výpravy v Poľsku boli aj piati funkcionári športových klubov, ktorí boli pozvaní na rokovanie s poľskými predstaviteľmi klubov zaoberajúcich sa rovnakým športovým odvetvím. Do mesta Jastrzębie Zdrój vycestovali Peter Černák z FC Baník Horná Nitra, Marcel Dobrovodský z Mestského športového hokejového klubu – mládež Prievidza, Martin Dobrotka zo Šachového klubu Prievidza, Ľudovít Škultéty z džudo klubu TJ Sokol Prievidza a Mária Hausnerová z Mestského plaveckého klubu Prievidza.

„Po spoločnom stretnutí s predstaviteľmi komisie kultúry a športu sme sa rozdelili a každému z nás sa venoval predstaviteľ rovnakého športu z Jastrzębie Zdrój. Ja som mal možnosť pozrieť si tamojší zimný štadión a debatovali sme o možnostiach vzájomnej spolupráce. Tá už tento mesiac naberie reálne kontúry, keď sa od 29. do 31. marca zúčastnia deviataci z Jastrzębie Zdrój na prievidzskom medzinárodnom hokejovom turnaji. V sobotu 13. apríla zasa naša predprípravka vycestuje na jednodňový turnaj do Poľska,“ prezradil Marcel Dobrovodský, tréner a funkcionár Mestského športového hokejového klubu – mládež Prievidza.

Podpora podujatí
Nešlo pritom o prvé stretnutie s predstaviteľmi poľského partnerského mesta, na ktorom sa riešila spolupráca športových klubov z oboch miest. „Toto stretnutie v Poľsku nadväzovalo na dohodu s Poliakmi o rozšírení spolupráce v oblasti športu. V blízkej dobe by mali nasledovať aj stretnutia funkcionárov ďalších klubov z oboch miest. Spolupráca by mala prebiehať na báze výmeny skúseností, na účasti detí a mládežníkov na turnajoch či sústredeniach v partnerskom meste,“ uviedol Branislav Bucák, predseda komisie športu v Prievidzi.

„Máme veľkú snahu podporiť medzinárodnú spoluprácu našich klubov z klubmi z partnerských miest a dať tak možnosť vycestovať mladým Prievidžanom do zahraničia zbierať cenné skúsenosti. Aj tento rok už mesto finančne podporilo mládežnícky hokejový turnaj s medzinárodnou účasťou a vďaka vedeniu mesta pôjde 900 eur aj na výjazd prievidzských mládežníckych basketbalistov na turnaj do srbského Valjeva,“ dodal Bucák.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri