Prievidza sa opäť zapojila do projektu „Dajme spolu gól“Lorem ipsum dolor sit amet 13. 2. 2020 08:51

Mesto Prievidza začiatkom roka 2020 uzavrelo so Slovenským futbalovým zväzom (SZF) zmluvu o spolupráci pri realizovaní projektu „Dajme spolu gól“.

Poslaním projektu „Dajme spolu gól“ je popularizovať futbal u detí v materských a základných školách na Slovensku. Projekt spočíva v realizovaní športovo-pohybovej aktivity so zameraním na futbal pre dievčatá a chlapcov, ktorá sa uskutočňuje jedenkrát v týždni a zabezpečujú ju kvalifikovaní tréneri s platnou futbalovou licenciou.

„Teší ma, že mestu Prievidza sa opäť podarilo získať podporu na realizovanie aktívnej pohybovej príprave, tentokrát až pre štyri materské školy. Verím, že aj takýmto spôsobom dokážeme zastaviť dlhodobo klesajúci záujem o futbal“, priblížila primátorka mesta Katarína Macháčková.

Na základe uzavretej zmluvy SFZ poskytne na realizáciu projektu materiálno-technické vybavenie pre MŠ V. Clementisa, MŠ A. Mišúta, MŠ Sv. Cyrila a pre MŠ D. Krmana v Prievidzi. Materské školy tak získajú futbalové lopty, sieťky na lopty, rozlišovacie vesty, označovacie méty, prekážky, set kužeľov, koordinačný rebrík, malé prenosné bránky, malú pumpu či tričká pre deti a trénerov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri