Prievidza sa lúči so vzácnym človekom7. 5. 2013 20:52

Na Prievidzských mestských dňoch 2013 nám bude chýbať vzácny človek – ujo Janko REIS (* 10. mája 1920 – † 3. mája 2013). Týždeň pred otvorením ULIČKY REMESIEL – vo štvrtok 9. mája popoludní sa s ním posledný krát rozlúči rodina, príbuzní, priatelia i rodná Prievidza.

K tvorbe výrobkov z kože sa Ján Reis dostal akosi prirodzene práve cez svoju lásku k zvieratám, najmä koňom. Žil v rodine poľovníka a tak sa odmalička stretával s rôznymi postrojmi, tzv. „šírami“ pre psov, rôznymi druhmi remeňov, tašiek, bičov, bičíkov, či korbáčov... Ich tvar, uspôsobenie i techniku výroby už ako malý chlapec vtedajším majstrom doslova „kradol očami“ a vzápätí, vo voľných chvíľach, sa ich pokúšal sám zmajstrovať bez toho, že by ho niekto bezprostredne usmerňoval.

Navštevoval gazdovstvá prievidzských gazdov, ktorí chovali dobytok a kone – ťažné i jazdecké – a tak sa čoskoro naučil vlastnoručne vyrobiť jednotlivé súčasti konského postroja – ohlávok, uzdenku, chomút, chrbticu, podbrušnicu, podušku a sedlo. Veľa sa priučil najmä u známej prievidzskej rodiny sedlárov – Ugróczyovcov, ktorí pre ťažné kone vyrábali i tzv. „kočové šíry“. K jeho záľubám akosi prirodzene patrilo i jazdectvo po viacero rokov bol členom jazdeckého oddielu na Ukrniskách v Prievidzi.,

Hoci sa Ján Reis, ako syn hostinského, vyučil remeslu obchodníka na Učňovskej škole v Prievidzi (umiestnenej v budove súčasného Kláštora piaristov), majstrovanie rôznych výrobkov z kože zostalo jeho trvalou záľubou. Systematicky sa k nej však vrátil až po odchode do dôchodku pred takmer tridsiatimi rokmi. Vrátil sa k výrobe rôznych potrieb pre pastiera, pohoniča, poľovníka, či kynológa. Sortiment jeho výrobkov tvorili pastierske korbáče, korbáče kovbojské i drábske, ktoré, okrem iného vyhotovoval aj ako kravské, volské, fiakerské, jazdecké a furmanské biče, vodítka pre psov a prívesky zavesené na koži z materiálov ako je orech, parožie či zvieracie zuby. Sortiment jeho výrobkov by nebol úplný, keby sme nespomenuli pastierske zvonce, ktoré vedel takisto zručne zhotoviť, spolu s remeňom na mieru. Rozoznával medzi nimi najmä zvonce oravské, liatovce a tzv. plecháče. Kožené výrobky zhotovoval rôznymi technikami pletenia a uzlovania. Sú vzácnymi exponátmi na rôznych výstavách a ukážkach ľudových remesiel na kultúrnych akciách, či špeciálnych podujatiach pre kynológov, poľovníkov a chovateľov.

Zúčastnil sa  i svetovej výstavy psov v Brne a ďalších podobných výstav menšieho rozsahu v Bratislave a Nitre. Ukážky tvorby z kože predvádzal v skanzene v Pribyline, v Múzeu slovenskej dediny v Martine a tamtiež i počas Dní zahraničných Slovákov, na folklórnych slávnostiach a festivaloch vo Východnej, Detve, na Kežmarských remeselných trhoch a ďalších podujatiach, kde všade Ján Reis so svojimi výrobkami dotváral ich tradičný kolorit. Aj Prievidžanov, Bojničanov a návštevníkov podujatí na hornej Nitre (a všade inde) vedel vždy zaujať  svojim typickým temperamentom a rozprávačským talentom.

Česť jeho pamiatke!


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri