Prievidza privítala mladých bubeníkov z celého Slovenska20. 4. 2017 10:21

V Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka v Prievidzi sa ani v deň pred veľkonočnými prázdninami nezaháľalo. V stredu 12. apríla 2017 škola organizovala druhý ročník súťaže v hre na bicích nástrojoch Boráková Prievidza. Súťaž nesie meno prievidzského rodáka erudovaného hudobníka, hudobného pedagóga a zakladateľa oddelenia bicích nástrojov v Prievidzi Jozefa Boráka.

Súťaže sa zúčastnilo v štyroch vekových kategóriách 35 žiakov zo štrnástich ZUŠ z celého Slovenska. Súťažilo sa v troch disciplínach: v hre na malý bubon a biciu súpravu, v hre na melodický bicí nástroj a v hre v súbore. Výkony súťažiacich posudzovala trojčlenná  odborná porota v zložení: Mgr. Peter Solárik /pedagóg Konzervatória J. L. Bellu  v Banskej Bystrici/, MgA. Zuzana Mečarová /pedagóg Konzervatória v Žiline/ a prievidzský rodák MgA. Miroslav Greman /pedagóg Konzervatória v Košiciach/.

Svojimi výkonmi prekvapila Paulína Minichová zo ZUŠ v Novákoch, ktorá ako jediná zo súťažiacich obsadila vo svojej kategórii prvé miesto v dvoch súťažných disciplínach. Výbornými výsledkami sa prezentovali aj prievidzskí žiaci. V zlatom pásme sa umiestnili piati a prvé miesto v zlatom pásme obsadil Martin Zajac a súbor Subina.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri