Prievidza oslávi Svetový deň cestovného ruchuLorem ipsum dolor sit amet 10. 9. 2019 10:35

K oslavám Svetového dňa cestovného ruchu, ktoré vyhlásilo Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu UNWTO na 27. september a svet si ho prvý raz pripomenul v roku 1980, prispeje aj mesto Prievidza. Načasovanie osláv je symbolické, pretože sa koná v čase, keď sa v našich zemepisných šírkach končí hlavná turistická sezóna.

Hlavným zmyslom tohto dňa je vyzdvihnutie cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnôt a jeho prínosu pre celkový rozvoj spoločnosti.
V duchu týchto myšlienok a tradícií pripravilo v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice (OOCR RHNB) oslavy aj mesto Prievidza. Tie sa začnú v piatok 27. septembra 2019 koncertom na počesť hudobného skladateľa Ladislava Stančeka v ZUŠ Prievidza, keďže v tomto roku si pripomíname 80 rokov hudobného školstva v Prievidzi a 25 rokov od udelenia čestného názvu Základnej umeleckej škole – ZUŠ L. Stančeka.

Hlavný program podujatia pod titulom DEŇ PRIEVIDZE bude sústredený na Námestí slobody v Prievidzi v sobotu 28. septembra 2019. Bude prehliadkou ukážok vystúpení hudobných, tanečných a speváckych telies, pôsobiacich na území mesta a vyvrcholí festivalom interpretov a súborov so zameraním na podporu pôvodnej autorskej tvorby DUBŠTOK.

V rámci podujatia sa budú prezentovať aj ďalší jubilanti – Centrum voľného času v Prievidzi, ktoré si pripomína 60 rokov činnosti, sa bude prezentovať výstavou fotografií, mapujúcich život zariadenia od jeho vzniku, Stredná odborná škola obchodu a služieb (Kalina) sa bude prezentovať ukážkami učebných odborov z oblasti gastronómie a služieb. Keďže k turistickej sezóne patrí cestovanie, spoluorganizátorom podujatia bude aj SAD Prievidza, ktorá si v tomto roku pripomína 70 rokov od svojho vzniku. Návštevníkov bude lákať prezentáciou historického autobusu Praga RND z roku 1950, ktorý bude pristavený priamo na námestí.

Na organizácii podujatia sa prezentáciou svojej činnosti budú podieľať aj Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín a Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

Služby pre návštevníkov počas podujatia bude v rozšírenej miere poskytovať aj Turisticko-informačná kancelária mesta vo svojich priestoroch na Námestí slobody.
Ponuka je skutočne pestrá, pozývame obyvateľov i návštevníkov Prievidze pripomenúť si oslavy

Svetového dňa cestovného ruchu ako oslavu kultúrneho dedičstva nášho mesta a jeho významu pre spoločnosť.
Viac informácií o podujatí sa dozviete na internetovom sídle mesta a na plagátovacích plochách mesta.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri