Prievidza opäť spúšťa projekt participatívneho rozpočtu9. 2. 2018 08:20

Mesto Prievidza začína aktivity druhého ročníka projektu participatívneho rozpočtu. Obyvatelia budú môcť v najbližších mesiacoch navrhnúť a hlasovať za projekty, ktoré podľa ich názorov zlepšia prostredie v meste. Výška participatívneho rozpočtu pre mesto Prievidza na rok 2018 je 40 000 eur. Prvé verejné stretnutie sa uskutoční už vo februári.

Zapojením sa do projektu participatívneho rozpočtu budú môcť obyvatelia mesta Prievidza priamo rozhodovať o časti finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Môžu tvoriť konkrétne projekty, ktorých realizáciu budú vyberať obyvatelia mesta v celomestskom hlasovaní.
Prvé verejné stretnutie, kde budú môcť obyvatelia predstaviť svoje nápady a projekty sa uskutoční utorok 27. februára o 17.30 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi.


Verejná diskusia umožní rokovania o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia, ktorí majú záujem využiť finančné prostriedky participatívneho rozpočtu, budú môcť predkladať návrhy a podnety z rôznych oblastí spoločenského života ako šport, kultúra, životné prostredie, mládež, seniori a ďalšie. Prostredníctvom rôznych mechanizmov participatívneho rozpočtu sa podnety postupne spracujú do projektovej podoby.

Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia samosprávy sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy.


Medzi úspešné projekty realizované v pilotnom ročníku patrili: Revitalizácia športového areálu pri ZŠ S. Chalupku, Vtáky v meste, Cyklostojany, Seniorart, farbyMESTU, Orechy pre ľudí, Seniorské vzdelávanie a regenerácia, Záhrada so srdcom.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri