Prievidza opäť finančne podporí znevýhodnené rodiny16. 12. 2013 09:34

17. decembra o 16.00 h. prebehne odovzdanie finančného daru náhradným rodinám  a rodinám, ktoré majú deti v pestúnskej starostlivosti. Mesto Prievidza už tradične vo vianočnom období poskytuje tento jednorazový finančný príspevok z rozpočtu mesta.

„Na túto finančnú pomoc má mesto Prievidza v tohtoročnom rozpočte vyčlenených 10 500 €. V tomto roku podporíme presne 140 sociálne odkázaných rodín s nezaopatrenými deťmi a taktiež náhradné rodiny, ktoré majú zverené deti v pestúnskej starostlivosti. Jedna rodina dostane presne 75 €,“ uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková.  

Kto dostal  jednorazovú finančnú pomoc :

· Sociálne odkázané rodiny, ktoré majú nezaopatrené deti

· Náhradné rodiny, resp. deti, ktoré majú zverené v pestúnskej starostlivosti

· Starí rodičia, ktorí majú deti v pestúnskej starostlivosti.

· Pestúnska rodina nemôže mať žiadne dlhy voči mestu Prievidza.

Finančne podporené rodiny sú vyberané z  databázy sociálne odkázaných rodín, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi, teda ich príjem je na hranici životného minima a taktiež z rodín, ktorým je poskytovaná dotácia  z  ÚPSVaR  na podporu zo štátnych prostriedkov na stravu a školské potreby.  


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri