Prievidza očami archivárov25. 2. 2013 10:42

Mesto Prievidza pozýva všetkých svojich obyvateľov na jedinečnú výstavu Memoria Prividiae Antiquae, kde môžu prostredníctvom najrôznejších artefaktov spoznať históriu nášho mesta.

Prebiehajúca výstava patrí medzi oficiálne akcie Roka výročí, počas ktorého si Prievidza pripomína 900. výročie prvej písomnej zmienky a 630. výročie udelenia mestských výsad. Prostredníctvom archívnych dokumentov od začiatku 15. storočia do konca 19. storočia, uložených v Štátnom archíve v Nitre - pobočka Bojnice sa návštevníci môžu oboznámiť so zaujímavosťami života v starej Prievidzi.Výstava je koncipovaná do viacerých okruhov, ktoré zachytávajú najvýznamnejšie dokumenty z najstarších časov dejín, život v meste, voľbu richtára ale aj rôzne spory, s ktorými sa musela vtedajšia mestská radnica vysporiadať.

Dokumenty archivárov odhaľujú aj búrlivé obdobie v dejinách Prievidze, ktoré vyvrcholilo vzburov prievidzských žien.

Zároveň si návštevníci môžu prezrieť množstvo historických fotografií, máp a pohľadníc, kde môžu pozorvať ako sa postupne menil vzhľad nášho mesta.

Výstava je inštalovaná v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi na Záhradníckej ulici 19 a potrvá až do 12. marca 2013.
Záujemcovia môžu návštiviť galériu každý pracovný deň v čase od 9:00 do 17:00 hod.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri