Prievidza na stretnutí banských miest a obcíLorem ipsum dolor sit amet 26. 8. 2014 08:44

Na 7. stretnutí banských miesta obcí v Kremnici, ktoré sa konalo od 22. do 24. augusta 2014, malo svojich zástupcov aj banské mesto Prievidza.

Organizátori stretnutia, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska a Kremnický banícky spolok, pripravili pre účastníkov počas víkendu bohatý program. Nechýbali slávnostné zasadnutia Slovenskej baníckej spoločnosti a Slovenskej banskej komory, ani ďalší už tradičný program - slávnostný šachtág v piatok večer a slávnostný sprievod mestom v sobotu dopoludnia. Účastníci mali tiež možnosť bližšie spoznať mesto aj jeho blízke okolie vďaka pripraveným fakultatívnym výletom.

V piatok 22. augusta 2014 boli na slávnostnom šachtágu čestným skokom cez kožu prijatí do baníckeho stavu minister hospodárstva Pavol Pavlis a primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková. Čestný skok cez kožu je slávnostné prijatie adepta do baníckeho stavu ako vyjadrenie vďaky a ocenenie spolupráce konkrétnej osoby – partnera za prejavený záujem a spoluprácu pri riešení zámerov a projektov súvisiacich s baníckymi aktivitami v jednotlivých regiónoch, alebo v celoštátnom meradle.

Prievidzu na stretnutí okrem iných zastupovali aj členovia Hornonitrianskeho baníckeho spolku, ktorý v marci 2014 uzavrel s mestom Prievidza dohodu o vzájomnej spolupráci. Spolok s mestom Prievidza spolupracuje predovšetkým pri propagovaní baníckych tradícií v regióne hornej Nitry prostredníctvom publikačnej činnosti a spolupráce pri organizovaní podujatí. Hornonitriansky banícky spolok je členom Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, ktorý združuje 28 registrovaných baníckych spolkov a cechov s viac ako 1200 individuálnymi členmi vo všetkých regiónoch Slovenska.

Minister hospodárstva SR využil podujatie na ocenenie práce členov baníckych združení, ktorí svojou činnosťou prispievajú k zachovávaniu jedinečných hodnôt nášho kultúrneho a priemyselného dedičstva v podobách bansko-technických pamiatok a baníckych tradícií. Na návrh Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska osobne odovzdal čestný odznak „Za udržiavanie tradícií“ bývalému prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi za jeho podporu baníckeho stavu počas vykonávania mandátu. Ostatným 19-tim navrhnutým kandidátom - členom jednotlivých baníckych spolkov, cechov a bratstiev zo Slovenska, Maďarska a Poľska čestné odznaky ministra hospodárstva Slovenskej republiky „Za udržiavanie tradícií“ odovzdal v sobotňajšom hlavnom programe osláv štátny tajomník ministerstva hospodárstva Dušan Petrík. Z hornonitrianskeho regiónu bol za rozvoj baníctva na Slovensku ocenený Stanislav Gurský.

Prvé stretnutie banských miest a obcí Slovenska sa uskutočnilo v roku 2008 v Pezinku. Ďalšie stretnutia boli postupne zorganizované v mestách Handlová, Spišská Nová Ves, Rožňava, Banská Štiavnica a Košice. V roku 2015 sa stretnutie uskutoční v Banskej Bystrici, nasledovať má Gelnica a v roku 2017 mesto Prievidza. V roku 2018 sa vráti stretnutie opäť do Pezinka.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri