Prievidza medzi laureátmi KULTÚRY 2017Lorem ipsum dolor sit amet 19. 2. 2018 14:51

V piatok 16. februára 2018 v Dome kultúry v Prievidzi uskutočnil slávnostný večer spojený s poďakovaním a ocenením inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry za uplynulý rok  KULTÚRA 2017.

Podujatie zorganizovali a pripravili organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti  Trenčianskeho samosprávneho kraja: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi a spoluorganizátori: K-2000 združenie na podporu kultúry hornej Nitry, Oblastná rada Matice slovenskej Prievidza-Partizánske, Združenie miest a obcí hornej Nitry, Regionálne združenie miest a obcí regiónu Stredné Ponitrie, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi.

Slávnostný večer sa niesol v znamení pestrej skladby vystúpení a prezentácií kolektívov i jednotlivcov v rôznych umeleckých žánroch, ktoré zaujímavým spôsobom dotvárali atmosféru jednotlivých blokov oceňovaných. Vystúpili Spevácky zbor Úsmev z Novák, kapela Party Diddles (prvý drumline - bubenícky ensamble amerického typu na Slovensku), recitátor Adam Dragúň, Divadlo A a divadlo Shanti, o.z. z Prievidze, Divadlo Art point teatro v Prievidzi, SZUŠ Xoana z Prievidze, hudobné zoskupenie KapeLLka z Kamenca pod Vtáčnikom a Detský folklórny súbor Malý Vtáčnik z Prievidze. 

Laureáti prevzali ocenenia vo viacerých kategóriách ( ZOZNAM TU ), cenu Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice (OOCR RHNB) za osobitný podiel na rozvoji cestovného ruchu na hornej Nitre získali mestá Bojnice a Prievidza, obidve za realizáciu mobilného turistického sprievodcu. Ocenenie z rúk predsedu predstavenstva OOCR RHNB Emila Mederu prevzali primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková a zástupca primátora mesta Bojnice Jozef Hatvanyi. 

Cenu za mesto Prievidza odovzdala primátorka Katarína Macháčková:

Michal Zachar - za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu v oblasti entomológie

Michal Zachar z Prievidze je dlhoročným zberateľom, entomológom a cestovateľom. Vlastní zbierku prevažne tropických druhov hmyzu, obohatenú o niektoré živé druhy v teráriách. V nej sú najviac zastúpené jednotlivé druhy  hmyzu z tropických dažďových pralesov Južnej Ameriky, Ázie a Afriky. Pán Zachar disponuje bohatými poznatkami a zaujímavosťami o živočíšnej ríši s osobitným zreteľom na svet hmyzu. Zvlášť je potrebné vyzdvihnúť jeho výchovno-vzdelávacie stretnutia s deťmi  ktoré v hojnom počte  navštívili  jeho výstavu Tajomstvá hmyzu v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi.

Agnesa Šenitková - za dlhoročný prínos k rozvoju knižničných služieb pri príležitosti okrúhleho životného jubilea


Pani Agnesa Šenitková je absolventkou Strednej knihovníckej školy v Bratislave. Knihovníckej práci sa venuje  od roku 1984. Začínala v strediskovej obci Streda nad Bodrogom a od roku 1989 sa jej pracovnou i srdcovou záležitosťou stala Hornonitrianska knižnica v Prievidzi. Ostatné tri roky je koordinátorkou knihovníckych služieb. Okrem každodennej činnosti, ktorou je  požičiavanie kníh čitateľom, napísala desiatky scenárov podujatí, pripravila množstvo medailónov autorov, sprostredkovala desiatky stretnutí so spisovateľmi. Motivuje verejnosť k návštevám knižnice, nadväzuje užitočné kontakty, osobne sa angažuje  v spolupráci so školami. Zaujatý prístup,  odbornosť, ochota inšpirovať sa novými metódami knižničnej práce a obetavosť  robia z Anežky Šenitkovej nielen vynikajúcu knihovníčku ale i skvelého človeka, na ktorého sa kolegyne môžu vždy spoľahnúť.

Ladislav Polerecký (ľudový umelec – rezbár) za dlhoročný prínos v oblasti šírenia prejavov tradičnej ľudovej kultúry

Rodák z Prievidze, kde žije a tvorí, patrí k najvernejším a najvytrvalejším účastníkom rezbárskeho sympózia v lesoparku v Prievidzi. Hlavnou témou jeho sochárskej a reliéfnej tvorby je rodné  mesto Prievidza, ktoré má zdokumentované v drevených reliéfoch upravovaných a konzervovaných tradičnými metódami.
Okrem menších plastík a úžitkových predmetov rád pracuje aj na veľkých sochách. Jeho plastiky a reliéfy sú roztrúsené po celom svete. V minulom roku vytvoril veľkorozmernú sochu Holiča, ktorá sa zaradila do plejády ním mapovaných remesiel a remeselníkov v Prievidzi.Podľa zachovaných prameňov bolo v meste Prievidza vyše 50 remesiel – keďže ich chce  majster Polerecký všetky zmapovať, má čo robiť najbližších 40 rokov a my sa máme na čo tešiť.

Bohumil Frajka (ľudový umelec – rezbár) za dlhoročný prínos v oblasti šírenia prejavov tradičnej ľudovej kultúry

Ako domáci majster si zhotovoval poličky, skrinky, postele. Až neskôr sa začal venovať zhotovovaniu historických modelov áut, parných lokomotív, parných i benzínových automobilov, kamiónov, vyrobil aj traktory s prívesmi a vojenské bojové a historické vozidlá. Pomocou sústruhu, množstva vrtákov, pílok, dlát a brúsneho papiera tvorí presne a detailne modely z rôznofarebného dreva, prevažne ovocných stromov (orech, slivka, marhuľa, čerešňa, višňa, broskyňa). Okrem rôznych modelov áut a dopravných historických strojov, s ktorými sa nerád lúči, v posledných rokoch vyrába aj pohyblivé drevené hračky pre deti.

Milan Gross – fotograf, ktorý systematicky mapuje život v regióne

Milan Gross je jedným z mála aktívnych fotografov v našom regióne, ktorý sa venuje fotografii naplno ako profesionál. Záber jeho činnosti je rôznorodý. Venuje sa reklamnej fotografii, modelingu, reportáži, mapuje významné kultúrno-spoločenské podujatia, či pamätihodnosti a krásy prírody v našom regióne. Jeho prednosťou je rokmi budovaná databanka fotografií z celého Slovenska, vďaka čomu jeho fotografie často nachádzajú uplatnenie v mnohých publikáciách z oblasti cestovného ruchu, či monografiách obcí a miest. S Regionálnym kultúrnym centrom dlhé roky spolupracoval ako lektor fotoklubu a člen odbornej poroty na súťažiach Prizma a Pocta Ottovi Hogenovi. V roku 2017 získal 3. miesto na prestížnej medzinárodnej súťaži Slovak Press Photo v kategórii Šport za fotografiu Princess Cup 2017.

Mgr. Stanislav Malega – folklorista a dlhoročný režisér hlavného programu Hornonitrianskych folklórnych slávností

Meno Stanislava Malegu, profesionálnym povolaním pedagóga, je desiatky rokov spojené s hornonitrianskym folklórom. Hoci počas študentských rokov účinkoval vo folklórnom súbore Gymnik, od polovice 80-tych rokov, po príchode na hornú Nitru, sa stal nielen organizátorom, ale i tvorcom programov Folklórnych slávností pod Vtáčnikom – neskôr Hornonitrianskych folklórnych slávností. Jeho odborné skúsenosti, energiu a nápaditosť využívajú každoročne organizátori týchto slávností v príprave programového bloku  folklórnych skupín regiónu. Stanislav Malega je zároveň predsedom  programovej  komisie slávností, lektorom folklórneho vzdelávania a členom odborných porôt folklórnych súťaží a prehliadok v regióne i mimo neho. Jeho srdcovou záležitosťou  je i neformálna výchova mládeže k autentickým hodnotám tradičnej kultúry. Opakovane, pri príležitosti Dňa Európy, inicioval zapájanie sa nadšencov folklóru do takých podujatí ako je hromadné tancovanie „kalamajky“ či „mazurky“ na prievidzskom námestí, spojené so zápisom do knihy rekordov.

Mgr. Amália Lomnická - za výrazný podiel na výskume a popularizácii prejavov tradičnej ľudovej kultúry v obciach Máčov a Koš

Mgr. Amália Lomnická sa v posledných rokoch vo výraznej miere venovala tvorbe a realizácii projektov, ktoré prispeli k zachovávaniu kultúrneho dedičstva a histórie regiónu. Významne napomáhala odkrývať  tradičnú kultúru obce Mačov prípravou a realizáciou projektov „Pálenie smoly v Máčove“ a „Ľudový spôsob chytania čvíkot v Mačove“, výsledkami ktorých bolo vytvorenie dokumentov a osobitných expozícií v ľudovom skanzene Mačovské gazdovské dvory. Podieľala sa  i na mapovaní kultúrnych tradícií obce Koš po jej poddolovaní a presťahovaní sa podstatnej časti jej obyvateľov do novej lokality. Výsledky týchto výskumov  boli zachytené ako vo filmovom dokumente, tak aj v sprievodných publikáciách. Pri realizácii väčšiny projektov spolupracovala okrem miestnych organizátorov i s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi.

Vanda Rozenbergová - spisovateľka, ktorá v roku 2017 vydala dva tituly,  trojnásobná finalistka prestížnej súťaže Poviedka, účastníčka literárnych festivalov na Slovensku i v Európe

Mgr. Vanda Rozenbergová sa narodila v Bojniciach, žije v Prievidzi. Pracuje v Hornonitrianskej knižnici. Po ukončení gymnázia v Novákoch absolvovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je spisovateľkou a publicistkou, trojnásobnou finalistkou prestížnej súťaže Poviedka. Doposiaľ jej vyšli knihy: Vedľajšie účinky chovu drobných hlodavcov; Moje more; Slobodu bažantom. V roku 2016 sa stala finalistkou ceny Anasoft litera, získala Cenu Bibliotéky. Venuje sa aj výtvarnej práci a dobrovoľníctvu. Je oficiálnou ambasádorkou medzinárodnej neziskovej organizácie Deti Dunaja – Lés Enfants Du Danube. V minulom roku 2017 jej vyšli vo vydavateľstve Slovart dve knihy: v máji román Muž z jamy a deti z lásky, v novembri kniha Websterovci, napísaná na motívy rovnomenného 3D seriálu pre deti, na ktorej autorsky spolupracovala s režisérkou Katarínou Kerekesovou. Na pozvanie organizátorov literárnych festivalov cestuje po Slovensku i po Európe, kde reprezentuje nielen seba, ale aj svoje rodné mesto.

Ľubica Maliariková - ľudová umelkyňa v maľbe na sklo, výtvarníčka -  pri príležitosti okrúhleho životného jubilea

V maľbe na sklo patrí Ľubica Maliariková medzi najznámejších a najuznávanejších tvorcov na Slovensku. Je držiteľkou titulu Majster ľudovoumeleckej výroby, ktorý jej udelil ÚĽUV. V jej tvorbe prevládajú sakrálne námety (Madona s dieťaťom, Pieta, Sv. rodina,  rôzne biblické výjavy), spracováva  však i pastierske a jánošíkovské motívy a ďalšie tradičné žánrové výjavy, viazané  na ročné zvykoslovie, obrady a folklór, vrátane krojových zvláštností v odeve figúr. K dôsledne kontúrovanej maľbe, ohraničujúc čisté farebné plochy, používa, v zmysle tradičnej ikonotvorby, zlatú farebnosť a modré pozadie. Pôvodný sortiment miniatúrnych obrázkov postupne obohatila o formátovo väčšie maľby, diptychy a triptichy spojené na spôsob krídlových, či stĺpikových oltárov.  Popri tvorbe obrázkov a obrazov sa viac rokov venuje aj využitiu tejto tradičnej techniky ako súčasti dekoru v úžitkovej tvorbe (dózy, prívesky a pod) a zároveň rozširuje okruh svojich námetov o štylizované rastlinné a ornamentálne motívy. Ľubica Maliariková svoje skúsenosti a výtvarný talent uplatňuje okrem vlastnej tvorby aj v lektorskej a prezentačnej činnosti počas tvorivých dielní  a festivalov ľudového umenia. Ako dlhoročná pracovníčka Regionálneho kultúrneho  centra v Prievidzi  využíva i svoje výtvarno-aranžérske schopnosti v rôznorodej scénografii podujatí a inštalácii výstav v Galérii RegionArt.


Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri