Prievidza má svoju galériu12. 10. 2012 08:55

V niektorých mestách kiná uzavreli svoje brány, ale v niektorých mestách kiná pokračujú ďalej. V Prievidzi sa z kina zrodila mestská galéria. Dňa 5. októbra bola slávnostne otvorená mestská galéria v budove bývalého Kina Baník.

Mesto Prievidza v spolupráci s Občianskym združením Art Point sa dohodli na prevádzkovaní kultúrneho stánku v nasledovnom pomere: 444,14 m² k 480,44 m².

To znamená, že takmer polovicu budovy bude prevádzkovať Kultúrne a spoločenské stredisko a o čosi väčšiu časť bude prevádzkovať Art Point, o.z.

Na základe uzavretej zmluvy bude nájomné pre  Art Point, o.z. vo výške minimálne 1 euro mesačne, čím občianske združenie zaplatí mestu 12 eur za rok. Mesto Prievidza a  Art Point, o.z. ako zmluvné strany sa dohodli, že náklady na energie spojené s užívaním priestoru kinosály sa budú rozpočítavať podľa prenajatej plochy a prihliadať sa bude aj na počet zrealizovaných podujatí nájomcom a prenajímateľom. Od počtu podujatí každou zmluvnou stranou v priestoroch kinosály sa budú mesačne zvlášť prerátavať vzniknuté náklady na energie.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri