Prievidza má novú ulicu3. 9. 2015 13:14

Výstavbou rodinných domov „DUPLEX Riečna IBV Prievidza“ v mestskej časti Píly – v urbanistickom obvode UO 11 Kolotoč vznikla potreba pomenovať novú ulicu, ktorá bude slúžiť ako prístupová komunikácia k rodinným domom a vznikne napojením sa na existujúcu Riečnu ulicu.

Výbor volebného obvodu č.2 na svojom zasadnutí dňa 5.7.2015 odporučil Názvoslovnej komisii  názvy ulíc: Predná ulica, Golfová ulica, Jarná ulica. Názvoslovná komisia, v zložení: Helena Dadíková – predsedníčka, členovia –  PaedDr. Eleonóra Porubcová, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., MVDr. Norbert Turanovič, Ing. Roman Veselý, odporučila na svojom zasadnutí dňa 23.7.2015 MsZ v Prievidzi schváliť názov novej ulice: Golfová ulica.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri