Prievidza kreslí a maľujeLorem ipsum dolor sit amet 8. 11. 2016 08:42

Primátorka Prievidze prichádza s novou iniciatívou pre deti a mládež. Vyhlasuje primátorka výtvarnú prehliadku pre tých, ktorí sa chcú popasovať s témou. Ide predovšetkým o zobrazenie historických udalostí z dejín Prievidze, jej architektonických osobitostí, či zaujímavých lokalít mesta. Nevylučuje sa ani zobrazenie známych osobností mesta. Cieľom prehliadky je pomocou obrazu vyjadriť pozitívny vzťah k mestu, ktoré je našim domovom.

Mladí autori majú na vytvorenie diel takmer tri mesiace. Do 28. februára 2017 ich musia však doručiť na ZUŠ Ladislava Stančeka, kde sa potom stretne odborná porota, ktorá práce vyhodnotí. Následne sa verejnosť bude mať možnosť zoznámiť s dielami mladých autorov na výstave v galérii Art Point. Podmienky tvorby diel sú uvedené v koncepcii prehliadky, zverejnenej na webovej stránke mesta Prievidza a ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi.

Podmienky :
Prehliadka je vyhlásená pre žiakov  ZUŠ Ladislava Stančeka a ďalších záujemcov z radov detí a mládeže do 20 rokov – žiakov a študentov umeleckých škôl. Akceptované budú  len plošné práce - kresba, maľba, grafika vo formáte   A5, A4, A3, A2.
Výtvarné  práce odovzdané do hodnotenia sa stávajú majetkom mesta Prievidza s tým, že po výstave môžu byť použité na výzdobu priestorov vo vlastníctve mesta.
Práce je potrebné odovzdať najneskôr do 28. februára 2017 do ZUŠ LS Prievidza.

Odborná porota, manovaná primátorkou mesta, bude hodnotiť práce vo vekových kategóriách :

       1. kategória        6 - 8      rokov
       2. kategória       9 - 11    rokov
       3. kategória     12 - 15    rokov
       4. kategória     16 - 20    rokov
      
Kritériá hodnotenia : Pôvodnosť, originalita a atmosféra, veku primeraná výtvarná úroveň vyjadrenia témy.
Na základe odporúčania poroty budú v každej kategórií vyhlásené tri ceny a samostatne bude vyhlásená hlavná cena.


-eda-


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri