Prievidza do ďalšieho roka s participatívnym rozpočtom12. 12. 2016 14:20

Prievidza sa zaradí medzi mestá ktoré zo svojich rozpočtov vyčleňujú časť finančných prostriedkov o využití ktorých rozhoduje verejnosť. Samospráva spúšťa pilotný ročník participatívneho rozpočtu.

„Sme presvedčení, že úloha občanov nekončí účasťou na voľbách raz za štyri roky, participatívny rozpočet im umožňuje priamo sa zapojiť do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa ich mesta či mestskej časti,“ priblížila primátorka Prievidze Katarína Macháčková.


Zapojením sa do projektu participatívneho rozpočtu budú môcť obyvatelia mesta Prievidza priamo rozhodovať o časti finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Môžu tvoriť konkrétne projekty, ktorých realizáciu budú vyberať obyvatelia mesta v celomestskom hlasovaní. Výška participatívneho rozpočtu pre mesto Prievidza na rok 2017 je 40 000 € plus 5000 eur na režijné náklady. „To znamená, že túto sumu venuje samospráva svojim občanom, aby ju použili na vytvorenie niečoho, čo v našom meste zatiaľ chýba, alebo skvalitnenie toho, čo nefunguje,“ opísala Macháčková.


Proces tvorby participatívneho rozpočtu bude zložený z viacerých fáz. Jeho tvorba bude realizovaná počas roka 2017. V prvej fáze budú realizované priame stretnutia s obyvateľmi. Diskusie v každej časti mesta umožnia rokovania o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. V tejto počiatočnej fáze budú môcť obyvatelia predkladať návrhy a podnety z rôznych oblastí spoločenského života ako šport, kultúra, životné prostredie, mládež, seniori a ďalšie. Prostredníctvom rôznych mechanizmov participatívneho rozpočtu sa podnety postupne spracujú do projektovej podoby.

V druhej fáze verejnosť prostredníctvom hlasovania vyberie niekoľko víťazných podnetov ktoré budú následne zrealizované. Nad celým procesom bude dohliadať a jeho nestrannosť bude garantovať občianske združenie Utopia, ktoré zabezpečuje kreovanie a aplikáciu participatívnych rozpočtov aj v iných mestách Slovenska. Aby bol vylúčený akýkoľvek náznak alebo snaha o ovplyvnenie vytvárania, realizácie a výberu projektov, budú práve predstavitelia o.z. Utopia dohliadať nad celým procesom. Odborní zamestnanci mestského úradu budú nápomocní pri odbornej diskusii a odbornom usmernení pri finalizovaní požiadaviek verejnosti do projektovej podoby. 

RTV Prievidza:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri