Prievidza dane z nehnuteľností nezvyšuje ani v tomto roku4. 1. 2017 09:18

Mesto Prievidza nezvyšuje dane z nehnuteľností. Zmeny sa dotknú len dane za záber verejného priestranstva na účel umiestnenia prenosných reklamných zariadení.

Na decembrovom mestskom zastupiteľstve bolo schválené všeobecne záväzné nariadenie mesta o miestnych daniach. Jednotlivé sadzby daní ostávajú zachované. Obyvatelia Prievidze tak nepocítia zvýšenie miestnych daní.


Schválené všeobecné záväzné nariadenie prináša novú sadzbu dane za umiestnenie prenosného reklamného, informačného a propagačného zariadenia na verejnom priestranstve. Pre tento účel sa určila samostatná sadzba 5 eur za meter štvorcový a deň na vymedzenom území mesta - Námestí slobody, spojovacích uličkách Námestia slobody s Ulicou Matice slovenskej a Ulicou M. Mišíka, Pribinovom námestí, Ulici Š. Moyzesa, Kláštornej ulici, a časti miestnej komunikácie od piaristického kostola po napojenie na Ulicu A. Hlinku po križovatku s Novou ulicou,  Ulici G. Švéniho od Námestia slobody po Kláštornú ulicu a Rastislavovej ulici od Námestia slobody po Ulicu M. Mišíka. V ostatných lokalitách mesta ostala sadzba nezmenená vo výške 0,25 €. Mesto Prievidza sa týmto krokom snaží postupne regulovať reklamu v centre mesta.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri