Pridanie ranného spoja MHD linky č. 503. 4. 2020 08:44

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá pretrváva od 16. marca 2020, premáva MHD v meste Prievidza vo víkendovom režime. Na základe požiadaviek obyvateľov, ktorým vznikol problém dopraviť sa na pracoviská včas, pristúpilo mesto spolu so SAD Prievidza a.s. k pridaniu ranného spoja MHD linky č. 50.

Samospráva vníma problémy obyvateľov mesta vyplývajúce z rozsiahlych opatrení, preto sa snaží čo najlepšie, zohľadňujúc všetky odporúčania, umožniť pracujúcim ľuďom dochádzať na pracoviská. Od pondelka 6. apríla 2020 je pridaný spoj MHD č. 50 s odchod o 4:40 zo zastávky Prievidza, SAD.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri