Pribudnú ďalšie opravené chodníkyLorem ipsum dolor sit amet 9. 12. 2015 12:52

V závere roka 2015 ešte pribudnú opravy chodníkov v lokalite F. Madvu – Svätoplukova a v areáli základnej školy na Malonecpalskej ulici.

Chodník na uliciach F. Madvu a Svätoplukova

V týchto dňoch sa realizuje prepojovací chodník dvoch ulíc F. Madvu a Svätoplukovej. Chodník je dlhodobou požiadavkou výboru volebného obvodu sídliska Píly a obyvateľov. „V lokalite vybudujeme chodník v trase pohybu chodcov v šírke 1,5 m. Realizácia chodníka je náročná napriek menšiemu rozsahu z dôvodu umiestnenia veľkého počtu inžinierskych sietí a nutnosti spolupracovať s ich správcami,“ opísala primátorka mesta Katarína Macháčková. V lokalite sa nachádza vedenie vysokého napätia, nízkeho napätia, vedenie osvetlenia, telekomunikačné káble a plynovodné potrubie. Trasovanie chodníka je preto navrhnuté a môže byť zrealizované na presne vymedzenej parcele v presne špecifikovaných parametroch. Mestu Prievidza sa okrem toho podarilo vybaviť vecné bremeno, pretože vlastníkom všetkých plôch v uvedenej lokalite je Trenčiansky samosprávny kraj. Cena diela predstavuje sumu 3957,24 € s DPH.
 
Chodník v ZŠ Malonecpalská


Chodník v areáli ZŠ Malonecpalská bol dlhú dobu v nevyhovujúcom technickom stave s nerovným povrchom, čo bol problém hlavne po väčších dažďoch. Rozsah prác je stanovený na opravu povrchu chodníka spolu s osadením parkových obrubníkov po jeho okrajoch. Dĺžka rekonštruovaného chodníka je približne 51 m. Práce sú vyčíslené na sumu 2471,70 € s DPH.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri