Pri mestskom parku budujú 16 parkovacích miest11. 8. 2021 15:06

V týchto dňoch je realizovaná výstavba spevnených plôch na Riečnej ulici v Prievidzi. Celkovo pribudne až 16 miest s pozdĺžnym parkovaním pre osobné automobily. Práce by mali byť hotové v polovici novembra.

Výstavba odstavných plôch na parkovanie pri mestskom parku je dlhodobou požiadavkou verejnosti. Ľudia žiadajú parkovacie miesta hlavne na účel sprehľadnenia parkovania v predmetnej lokalite. Priestorové možnosti na Riečnej ulici dovoľujú vytvoriť 16 pozdĺžnych parkovacích miest.

Prvá etapa prác spočíva v zabezpečení svahového terénu. Pre komplikovaný terén danej lokality sú práce na stabilizovaní terénu náročnejšie. Celkové náklady na investíciu predstavujú sumu 32 tisíc eur.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri