Preventívne opatrenia pred trestnou činnosťou páchanou na senioroch22. 4. 2020 12:24

Vzhľadom na pretrvávajúce, opakované a medializované prípady krádeží a podvodov, spáchané na senioroch ponúka Policajný zbor SR a Mestská polícia v Prievidzi niekoľko rád, ako sa nestať ich ďalšou obeťou.

Podvodníci neustále využívajú rôzne zámienky a scenáre, aby sa dostali k cudzím peniazom. Vytipovanú obeť oslovia buď na ulici, alebo sa snažia vniknúť do jej bytu, na čo využívajú zámienky podomového predaja, opráv elektrospotrebičov, výplaty preplatkov a pod. Pokiaľ nevylákajú peniaze priamo, ovládajú množstvo spôsobov, ako dôverčivú osobu okradnúť („preskúmanie pravosti“ bankoviek falošným policajtom, vylákanie finančnej hotovosti na operáciu po „dopravnej nehode“, resp. zakúpenie či opravu motorového vozidla, výmenu odkvapových žľabov, poskytnutie rôznych služieb, za ktoré žiadajú premrštené a pre Vás nevýhodné ceny a pod.)

Výnimkou nie je ani súčasná situácia v súvislosti s novým Coronavírusom, ktorú sa snažia niektorí ľudia zneužiť. Predaj „zaručených liekov proti Corone“, ponuky merania teploty u Vás doma alebo pochybné „testovanie na COVID 19 so zľavou“- to sú len niektoré zo scenárov podvodníkov, ktorí využívajú každú možnosť na svoje obohatenie.


Obyvatelia mesta, seniori alebo Vy, ktorí máte príbuzných v dôchodkovom veku a čítate tieto riadky, buďte s nimi v dennom kontakte a poučte ich, aby boli opatrní!
Nedôverujte neznámym ľuďom a nikoho cudzieho nevpúšťajte  do svojho bytu.
Nikdy neotvárajte dvere svojho bytu, pokiaľ neviete, kto je za nimi.
Zaobstarajte si panoramatický priezor na dvere, ktorý vám umožní dobre si návštevníka prezrieť. Dajte si na dvere bezpečnostnú retiazku alebo podobný systém, ktorý udrží dvere iba pootvorené, mnohé veci tak môžete vybaviť bezpečnejšie.
Keď u vás zvoní opravár, pracovník úradu alebo iných služieb (odpočet plynu a pod.) nechajte si predložiť jeho služobný preukaz, alebo priamo zavolajte na úrad alebo inštitúciu, na ktorú sa pracovník odvoláva. V prípade akýchkoľvek pochybností trvajte na tom, že nemáte záujem a vec oznámte polícii.
V prípade odpočítavania meračov tepla, vody či plynu sú tieto činnosti dopredu oznamované. Ak bývate sami, požiadajte o prítomnosť dôveryhodnej osoby u Vás počas odpočtu - sused, príbuzný a pod.

POZOR!! Žiadna inštitúcia v SR nevypláca prípadné preplatky v hotovosti, ale výhradne bezhotovostne a prostredníctvom poštovej peňažnej poukážky na vaše meno!

Nepodliehajte lákavej vidine rýchleho a ľahkého zbohatnutia. Podomové ponuky výhier v lotérii nebo „výhodného nákupu“ tovaru odmietnite – takmer vždy ide o podvod.
Nepodliehajte nátlaku k podpisu závažných dokumentov, napríklad k prevodu bytu, domu alebo chaty, poskytnutiu peňažných pôžičiek či „výhodnej“ zmene dodávateľa energií. Všetko si v kľude a dôkladne premyslite.
Závažné rozhodnutia o vašom majetku konzultujte s právnikom, prípadne sa poraďte s ďalšími, dôveryhodnými osobami. Množstvo obcí, miest, inštitúcií a mimovládnych  organizácií, ktoré poskytujú pomoc seniorom ponúkajú aj bezplatnú právnu poradňu.
Ponuky nákupu a dovozu potravín neprijímajte od cudzích a neznámych ľudí, využite napríklad možnosti ponúkané mestom Prievidza alebo prostredníctvom dôveryhodných kontaktov, sprostredkovaných Vašou rodinou alebo blízkou osobou. 

Udržujte dobré vzťahy so susedmi. Napíšte si ich telefónne čísla, v prípade  potreby býva ich pomoc najrýchlejšia.
Dôležité telefónne čísla (polícia, lekár, hasiči, IZS - číslo 112) majte napísané na viditeľnom mieste blízko telefónu, aby ste mohli čo najrýchlejšie privolať pomoc.
Pri pohybe mimo Vaše obydlie chráňte svoje zdravie prekrytím úst aj nosa rúškom a vyhýbajte sa tým, ktorí tieto pravidlá nerešpektujú!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi upozorňuje verejnosť na páchateľov trestnej činnosti, ktorí úmyselne uvádzajú seniorov do omylu alebo využívajú ich dôverčivosť a na úkor starších občanov sa obohacujú alebo si prisvojujú ich majetok, dokonca v niektorých prípadoch ich pripravia o celoživotné úspory.

Na základe zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov) súvislosti s ochorením COVID-19, polícia odporúča občanom, najmä seniorom, aby sa riadili nasledovnými radami:
 - ak Vám niekto zazvoní /zaklope, pozrite sa cez pozorovací priestor alebo z okna. Ak sa za dverami  nachádza neznáma osoba, pred otvorením sa spýtajte, v akej veci prichádza.
 - ak Vás niekto osloví  s tým, že Vám zmeria tlak/teplotu a vykoná test na vírus, buďte obozretní. Môže ísť o podvodníka, ktorý si za falošný test vypýta  finančnú hotovosť.
 - ak Vám niekto ponúkne nákup potravín alebo inú pomoc, ktorá vyžaduje odovzdanie Vašich financií/platobnej karty, overte si či ide o aktivitu mesta/obce, v ktorom žijete.
 - ak Vám niekto ponúkne podomový predaj rúšok/dezinfekcie a pod., nepristupujte na kúpu. Môže ísť o podvod s predraženou cenou a falošnými/nekvalitnými prípravkami.
 - ak Vás neznáma osoba presviedča, aby ste podpísali „výhodnú“ zmluvu, ktorej nerozumiete alebo neviete, o čo v nej ide, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o podvod.
 - ak dostanete e-mail, v ktorom je uvedené, že môžete veľmi výhodne zhodnotiť svoje peniaze, vziať si  úver s nízkym úrokom, zmeniť banku a pod., overte si túto informáciu.
 - buďte opatrní pri on-line objednávkach, najmä ak ide o v súčasnosti žiadaný tovar (rúška, dezinfekciu atď.). Ak si nie ste istý, požiadajte o názor osôb, ktorým dôverujete.

Polícia ďalej zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze, pretože páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať pozornosť seniorov a v nestráženej chvíli im ukradnú celoživotné úspory. 

Pri akomkoľvek podozrení je lepšie volať políciu na bezplatné telefónne číslo 158.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri