Prevencia pred požiarmi počas sviatkov2. 12. 2019 07:31

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prievidzi, oddelenie požiarnej prevencie upozorňuje vyzýva k zvýšenej prevencii pred vznikom požiarov počas vianočných sviatkov.

Je tu čas vianočný
Aby adventné vence a svietniky zdobili naše príbytky bezpečne.
• uistite sa, že sviečky sú umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov, ako sú napr. záclony či tapety,
• položte adventný veniec na pevný podklad a sviečky na ňom umiestnite tak, aby sa nemohli prevrátiť,
• nenechávajte horieť sviečky na adventnom venci bez dozoru, alebo keď odchádzate z domu,
• nikdy nenechávajte deti alebo zvieratá sami v miestnosti, v ktorej horia sviečky,
 

V prípade vzniku požiaru zatvorte rýchlo všetky okná a dvere. Privolajte ihneď hasičov a do ich príchodu sa pokúste uzatvoriť hlavný prívod plynu a odstaviť elektrinu.

Oslávme Silvester aj Nový rok bezpečne
Ako bezpečne používať zábavnú pyrotechniku?
1. V žiadnom prípade nekombinovať náplne rôznych petárd a následne  zapaľovať. 
2.  Ak petarda javí známky poškodenia, nesmie sa odpaľovať.
3.  Nehádzať v blízkosti ľudí alebo zvierat.
4.  Kupujte len pyrotechniku s návodom na použitie a v certifikovaných predajniach.
5.  Pri zapaľovaní sa nenakláňajte nad pyrotechniku.
6.  Použitá pyrotechnika sa likviduje v komunálnom odpade.
7.  Vždy si treba prečítať návod na použitie a postupovať podľa neho.

Štyri základné kategórie pyrotechniky
Zábavná pyrotechnika sa delí do štyroch základných kategórií podľa stupňa nebezpečenstva a aj podľa vekového obmedzenia pri predaji.

1. kategória
Do 1. kategórie patria rôzne motýle, bzučiaky, píšťalky, fontánky a prskavky, z ktorých sa niektoré môžu používať aj v interiéroch. Patria sem aj výrobky, ktoré zaraďujeme medzi detskú pyrotechniku. Sú určené neplnoletým a mladším ako 15 rokov, avšak vždy by sa mali zapaľovať pod dohľadom rodičov alebo zodpovednej osoby.

2. kategória
Do 2. kategórie zaraďujeme tie produkty, ktoré je možné predávať len zákazníkom od 18 rokov. Nájdete tu napríklad rímske sviece, fontány s väčším rozptylom či niektoré druhy kompaktov, rakiet a delobuchov – jednoducho všetky výrobky s tzv. hvízdavou náplňou, ktoré sa nesmú používať v blízkosti kostolov, nemocníc, detských zariadení alebo škôl.

3. kategória
Túto kategóriu predstavujú také druhy zábavnej pyrotechniky, ktoré predávame osobám starším ako 21 rokov. Zaraďujeme sem rakety, delobuchy alebo kompakty, ktoré predstavujú stredne veľké nebezpečenstvo a ktoré sú určené len na používanie na veľkých otvorených priestranstvách. 4. kategória

Do 4. kategórie už patria bežne nepredajné typy, ktoré môžu obsluhovať len osoby s odbornou spôsobilosťou a ktoré sa preukážu príslušným preukazom.

oddelenie požiarnej prevencie
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prievidzi


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri