Prevádzka svetelnej signalizácie cez víkendy predĺžená13. 8. 2014 09:58

Po takmer dvoch mesiacoch od spustenia zrekonštruovanej cestnej svetelnej signalizácie na križovatke Nábr. Sv. Cyrila a Matice slovenskej, ktorej rekonštrukcia bola financovaná z výnosov z parkovného, Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (TSMPD s.r.o.)  predĺžili dobu prevádzky tejto signalizácie cez víkendy až do 19:30.

Na základe analýzy kamerového systému po dvojmesačnej prevádzke požiadali TSMPD s.r.o. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát o vydanie súhlasu na zmenu signalizačného plánu súvisiacu s predĺžením víkendovej prevádzky cestnej svetelnej signalizácie. Pôvodne sa križovatka vypínala cez víkendy už o 17:30. Po odsúhlasení dopravným inšpektorátom a po nastavení dodávateľom, je už  od 2. augusta prevádzka signalizácie  počas víkendov  predĺžená až do 19:30.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri