Prevádzka MŠ v čase vianočných prázdnin základných škôl18. 12. 2019 12:40

Oznamujeme rodičom detí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, že počas vianočných prázdnin základných škôl, t.j. od 23.12. 2019 do  03.01.2020 ( vrátane)  bude v prevádzke Materská škola, Ulica D. Krmana 334/6, Prievidza.

Odo dňa 08.01.2020 budú všetky materské školy mesta Prievidza v bežnej prevádzke.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri