Prevádzka materských škôl počas vianočných prázdninLorem ipsum dolor sit amet 12. 12. 2016 11:21

Na základe prieskumu záujmu zákonných zástupcov detí majú počas vianočných školských prázdnin prevádzku tieto materské školy v zriaďovacej pôsobnosti mesta Prievidza:


1.V čase od 27.12. do 30.12.2016 má prevádzku
 Materská škola, Ul. M. Mišíka 398/15, Prievidza,

2.V čase od 02.01. do 05.01.2017 majú prevádzku
Materská škola, Ul. P. Benického 154/1
Materská škola, Ul. D. Krmana 334/6
Materská škola, Ul. A. Mišuta 731/2
Materská škola, Športová ul. 134/34
Materská škola, Náb. sv. Cyrila 360/28
Materská škola, Ul. M. Mišíka 398/15
Materská škola, Ul. M. Gorkého 223/2
Materská škola, Ul. V. Clementisa 251/12

V čase od 09.01.2017 sú všetky materské školy v zriaďovacej pôsobnosti mesta Prievidza v plnej prevádzke.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri