Prevádzka materských škôl počas vianočných prázdnin6. 12. 2011 09:01

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ materských škôl a školských jedální   informuje zákonných zástupcov detí navštevujúcich materské školy, že v čase vianočných prázdnin v termíne od 27. decembra 2011 do 30. decembra 2011 bude na základe záujmu o dochádzku detí do materskej školy a z ekonomických dôvodov v  prevádzke Materská škola a Školská jedáleň pri MŠ na ulici D. Krmana v Prievidzi.

Riadna prevádzka všetkých materských škôl a školských jedální pri materských školách sa znova začne od 2. januára 2012.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri