Prevádzka materských škôl, plavárne a zimného štadióna počas Vianoc17. 12. 2014 10:46

Prevádzka materských škôl, plavárne a zimného štadióna počas Vianoc.

Prevádzka materských škôl mesta Prievidza v čase vianočných sviatkov
V dňoch 22.12.2014 – 02.01.2015 (vrátane) budú materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza uzatvorené.
V uvedených dňoch bude v prevádzke Materská škola, Ul. M. Gorkého 223/ 2, Prievidza, kde v prípade záujmu môžu rodičia umiestniť svoje dieťa.
Záujem o umiestnenie dieťaťa v MŠ Ul. M. Gorkého v dňoch 22.12.2014 – 02.01.2015 je potrebné nahlásiť v kmeňovej materskej škole.

Otváracie hodiny pre verejnosť počas sviatkov na zimnom štadióne a plavárni
Aj tento rok budú počas vianočných prázdnin pre verejnosť sprístupnené zimný štadión, aj krytá plaváreň.
Zimný štadión bude verejnosti sprístupnený od 20.12.2014 až do 7.1.2015  a to v hodinách podľa harmonogramu:
20. 12. 2014        14:00 – 15:15
21. 12. 2014        11:00 – 12:15
22. 12. 2014        14:00 – 15:15
23. 12. 2014        14:00 – 15:15
24. 12. 2014        Zimný štadión ZATVORENÝ
25. 12. 2014        Zimný štadión ZATVORENÝ
26. 12. 2014        14:00 – 15:15
27. 12. 2014        13:30 – 14:45
28. 12. 2014        14:00 – 15:15
29. 12. 2014        14:00 – 15:15
30. 12. 2014        14:00 – 15:15
31. 12. 2014        Zimný štadión ZATVORENÝ
1. 1. 2015           Zimný štadión ZATVORENÝ
2. 1. 2015            14:00 – 15:15
3. 1. 2015            14:00 – 15:15
4. 1. 2015            14:00 – 15:15
5. 1. 2015            14:00 – 15:15
6. 1. 2015            14:00 – 15:15
7. 1. 2015            14:00 – 15:15

Počas prázdnin bude verejnosti sprístupnená aj mestská plaváreň  a to rovnako  v dňoch od 20.12.2014 až do 7.1.2015 a to v otváracích hodinách :

20. 12. 2014        8:30 – 12:00        13:00 – 19:30
21. 12. 2014        8:30 – 12:00        13:00 – 19:30
22. 12. 2014        7:30 – 12:00        13:00 – 19:30
23. 12. 2014        7:30 – 12:00        13:00 – 19:30
24. 12. 2014                   ZATVORENÉ
25. 12. 2014                   ZATVORENÉ
26. 12. 2014        7:30 – 12:00        13:00 – 19:30
27. 12. 2014        8:30 – 12:00        13:00 – 19:30
28. 12. 2014        8:30 – 12:00        13:00 – 19:30
29. 12. 2014        7:30 – 12:00        13:00 – 19:30
30. 12. 2014        7:30 – 12:00        13:00 – 19:30
31. 12. 2014                   ZATVORENÉ
1. 1. 2015                      ZATVORENÉ
2. 1. 2015            7:30 – 12:00        13:00 – 19:30
3. 1. 2015            8:30 – 12:00        13:00 – 19:30
4. 1. 2015            8:30 – 12:00        13:00 – 19:30
5. 1. 2015            7:30 – 12:00        13:00 – 19:30
6. 1. 2015            7:30 – 12:00        13:00 – 19:30
7. 1. 2015            7:30 – 12:00        13:00 – 19:30


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri