Prevádzka materských škôl mesta Prievidza v čase vianočných sviatkov17. 12. 2015 15:13

Na základe prieskumu záujmu rodičov o umiestnenie dieťaťa v MŠ počas vianočných prázdnin budú materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza v dňoch 28. 12. 2015 - 05. 01. 2016 (vrátane) zatvorené.

V uvedených dňoch bude v prevádzke Materská škola, Ul. J. Matušku 759/ 1, Prievidza, kde v prípade záujmu môžu rodičia umiestniť svoje dieťa.

Záujem o umiestnenie dieťaťa v MŠ Ul. J. Matušku v dňoch 28. 12. 2015 - 05. 01. 2016 je potrebné nahlásiť vopred v kmeňovej materskej škole.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri