Prevádzka ľadovej plochy predĺžená8. 1. 2020 14:47

Prevádzka mobilnej ľadovej plochy pokračuje aj po vianočných prázdninách. Predpoveď počasia vytvára vhodné podmienky na jej ďalšiu prevádzku.

Ľadová plocha mala byť pôvodne v prevádzke do konca vianočných prázdnin, t.j. 7. januára 2020. Vplyvom vhodných poveternostných podmienok bude ľadová plocha v prevádzke aj počas nasledujúcich dní. Prevádzka plochy je naplánovaná do nedele 12. januára 2020.

Prevádzka mobilnej ľadovej plochy prebieha v nasledovných hodinách:
8.00 - 13.00   hod. - Korčuľovanie
13.00 – 14.00   hod. - Úprava plochy
14.00 – 18.00  hod. - Korčuľovanie
18.00 – 19.00   hod. - Úprava plochy
19.00 - 21.00  hod. - Korčuľovanie
21.00 - 23.00   hod. - Úprava plochy a zalievanie.
Verejnosť môže mobilnú ľadovú plochu využívať bezplatne.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri