Prevádzka a kontakty spoločnosti T+T2. 1. 2014 15:15

Od 1. januára 2014 začala v meste Prievidza zabezpečovať služby odpadového hospodárstva nová firma - T+T, a.s. Žilina.

Spoločnosť T+T má v Prievidzi zriadenú prevádzku na Garážovej ulici č. 1.

V prípade potreby sa môžu obyvatelia obracať na tieto kontakty:
- zodpovedný vedúci prevádzky, Anton Pračko: 0905 335 399
- dispečerka prevádzky, Ing. Viera Plachá: 0905 335 398


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri