Presmerovanie dopravy počas Baníckeho jarmoku3. 9. 2012 15:07

Od 7. do 9. septembra 2012  sa bude konať BANÍCKY JARMOK 2012. Toto podujatie súvisí s viacerými zmenami organizácie dopravy.

S Baníckym jarmokom je spojené presmerovanie dopravy v mestskej časti konania jarmoku. Zmeny sa budú týkať dopravného značenia, pričom dôjde k presmerovaniu dopravy a MHD v priestoroch konania Baníckeho jarmoku 2012 nasledovne :

- úplná uzávierka ulice M. R. Štefánika od križovatky s Duklianskou ulicou po Ulicu S. Chalupku a celé Námestie J. C. Hronského,
-  časť Ulice B. Björnsona, Svätoplukova ulica, Ulica S. Chalupku,
- Riečna ulica bude zjednosmernená v smere od Bojnickej cesty smerom na letisko,
- MHD č. 11 a č. 40 bude nasmerovaná po Gorazdovom nábreží na konečnú zastávku – Kolotoč,
- MHD č. 3, č. 10 a č. 51 budú nasmerované po Bojnickej ceste,
- atrakcie a kolotoče budú umiestnené v dvoch lokalitách. Prvá v Mestskom parku od Ulice S. Chalupku po Riečnu ulicu a druhá lokalita bude pri zimnom štadióne na Bojnickej ceste.

Zmeny platné už od 6. septembra.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri