Preskúšanie sirén8. 10. 2021 10:07

Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia informuje o preskúšaní sirén.

V súlade s usmernením "Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2021- usmernenie" a v súlade dokumentom "Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v 2021" oznamujeme, že dňa 08.10. 2021 o 12:00 hod. sa uskutoční preskúšanie elektronických sirén tichou skúškou.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri