Prerušenie dodávky elektrickej energie- Colný úrad4. 4. 2019 10:35

TRENČÍN – 04. 04. 2019: Colný úrad Trenčín oznamuje, že dňa 11. apríla 2019 (štvrtok) v čase od 07:00 hod. do 15:30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na Pobočke colného úradu Prievidza, Skladová 7, 971 01 Prievidza z dôvodu vykonávaných prác na distribučnej sieti.

Pobočka  colného   úradu  Prievidza  bude  v tento  deň  vykonávať  služobnú  činnosť  v obmedzenom režime. Colný úrad doporučuje, aby v súrnych prípadoch v tento deň deklaranti vykonali colné konanie na inej pobočke colného úradu.
Za vzniknutý diskomfort sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré realizuje tretia strana a ktoré spôsobia dočasné obmedzenie prevádzky.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri