Prerušenie dodávky elektrickej energie – apríl 201420. 3. 2014 09:41

Stredoslovenská energetika a distribúcia oznamuje verejnosti, viaceré prerušenia v dodávke elektrickej energie.


1.    Bez elektrickej energie budú dňa 3. apríla v čase od 7.30 h do 17.30 h Cesta Pod skalou, Dlhá ulica,  Vápenica, Vápenická ulica, Veľkolehotská cesta.


2.    Bez elektrickej energie bude dňa 4. apríla v čase  od 8.00 h do 14.30 h Klampiarska ulica.


3.    Bez elektrickej energie budú dňa 8. apríla v čase od 8.00 h do 11.30 h budú Ul. B. Slánčikovej, Hrnčiarska ulica, Ulica J. Jesenského, Medzibriežková ulica, Necpalská, Puškinova ulica, Včelárska ulica, Ul. V. Clementisa.


Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny, odporúčame obyvateľom, aby vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri