Prerušenie dodávky elektrickej energie – apríl 201420. 3. 2014 09:41

Stredoslovenská energetika a distribúcia oznamuje verejnosti, viaceré prerušenia v dodávke elektrickej energie.


1.    Bez elektrickej energie budú dňa 3. apríla v čase od 7.30 h do 17.30 h Cesta Pod skalou, Dlhá ulica,  Vápenica, Vápenická ulica, Veľkolehotská cesta.


2.    Bez elektrickej energie bude dňa 4. apríla v čase  od 8.00 h do 14.30 h Klampiarska ulica.


3.    Bez elektrickej energie budú dňa 8. apríla v čase od 8.00 h do 11.30 h budú Ul. B. Slánčikovej, Hrnčiarska ulica, Ulica J. Jesenského, Medzibriežková ulica, Necpalská, Puškinova ulica, Včelárska ulica, Ul. V. Clementisa.


Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny, odporúčame obyvateľom, aby vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny.


Info servis