Prerušenie dodávky elektrickej energie 30.4.2015Lorem ipsum dolor sit amet 30. 3. 2015 09:50

Oznamujeme Vám,  že v termíne od: 30.04.2015 08:00 do: 30.04.2015 14:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Bez elektrickej energie bude Prievidzká mestská časť Kopanice na ulici Buková a Na karasiny.

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny, odporúčame obyvateľom, aby vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri