Prerušenie dodávky elektrickej energie 30.4.2015Lorem ipsum dolor sit amet 30. 3. 2015 09:50

Oznamujeme Vám,  že v termíne od: 30.04.2015 08:00 do: 30.04.2015 14:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Bez elektrickej energie bude Prievidzká mestská časť Kopanice na ulici Buková a Na karasiny.

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny, odporúčame obyvateľom, aby vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny.


Info servis