Prerušenie dodávky elektrickej energie 23.4.2015Lorem ipsum dolor sit amet 24. 3. 2015 14:31

Oznamujeme Vám,  že v termíne od: 23.04.2015 08:00 do: 23.04.2015 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu vykonania plánovanej revízie el. zariadenia.

Bez elektrickej energie bude Prievidzká mestská časť Kopanice na ulici  Bôrová, ďalej časť Necpaly na ulici Kútovská.

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny, odporúčame obyvateľom, aby vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri