Prerušenie dodávky elektrickej energie 23.4.2015Lorem ipsum dolor sit amet 24. 3. 2015 14:31

Oznamujeme Vám,  že v termíne od: 23.04.2015 08:00 do: 23.04.2015 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu vykonania plánovanej revízie el. zariadenia.

Bez elektrickej energie bude Prievidzká mestská časť Kopanice na ulici  Bôrová, ďalej časť Necpaly na ulici Kútovská.

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny, odporúčame obyvateľom, aby vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny.


Info servis